Woninghuurwet 2019...update naar nieuws overzicht

01 Augustus 2018

HUREN ANNO 2019… WAT WIJZIGT ER?

By: Advocatenkantoor “Lijnrecht”

De woninghuurwet heeft al een lange weg van wijzigingen, toevoegingen en verduidelijkingen afgelegd. Vanaf 1 januari 2019 zullen de regels betreffende  de woninghuur opnieuw een facelift krijgen. Deze wijzigingen gelden voor alle contracten die afgesloten na 1 januari 2019.

Wij geven u een kijk op de belangrijkste wijzigingen:

1. De opzegbaarheid van contracten van korte duur

Eén van de belangrijkste wijzigingen is de opzegbaarheid van huurcontracten voor een duurtijd van maximaal drie jaar.
Tot op heden zijn dergelijke contracten niet voortijdig opzegbaar, tenzij dit uitdrukkelijk werd bepaald in de overeenkomst.
Een klein achterdeurtje betreft de niet-geregistreerde huurovereenkomsten, waarbij de huurder zonder meer kan vertrekken.

Vanaf 01.01.2019 zal ook de huurder die voor korte duur een woning huurt, de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst vóór de einddatum op te zeggen.
Net zoals bij de gewone huurovereenkomsten van 9 jaar of langer, zal er in dat geval wel een vergoeding verschuldigd zijn aan de verhuurder.
Deze vergoeding bedraagt anderhalve maand huur, een maand huur of een halve maand huur afhankelijk of er respectievelijk in het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst wordt opgezegd.

2. Kleine en grote herstellingen

Een gekende discussie voor eenieder die een woning huurt of verhuurt is de vraag naar welke herstellingen de huurder zelf moet uitvoeren. De wet spreekt van ‘kleine herstellingen en normaal onderhoud’ doch deze term blijkt in de praktijk vaak tot onmin te leiden. De wetswijziging tracht hieraan tegemoet te komen door een lijst ter beschikking te stellen van de kleine herstellingen die ten laste van de huurder vallen. Deze lijst is echter niet-limitatief en zal enkel dienen als richtlijn…

3. Einde relatie is einde huur?

In deze vluchtige tijden komen mensen steeds sneller samen maar gaan ook steeds sneller uit elkaar.
Dit geeft vaak heel wat onzekerheid voor het lot van het huurcontract.
De wetgever tracht hieraan tegemoet te komen door de regels aanzienlijk te versoepelen. Partijen (gehuwd of wettelijk samenwonend) kunnen bij een scheiding onderling afspreken wie de huurovereenkomst zal verderzetten. Komen partijen er niet samen uit, dan beslist de Rechtbank.

Voor feitelijke samenwoners (zonder huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoonst) zal er een mogelijkheid komen om ten persoonlijke titel de huurovereenkomst op te zeggen.
De vertrekker dient wel een nieuwe kandidaat-huurder voor te stellen.
Doet hij dit niet of is de verhuurder het niet eens met de voorgestelde mede-huurder, dan kan de vertrekker wel nog gedurende een periode van 6 maanden worden aangesproken voor eventuele huurachterstallen.

Naast deze wijzigingen zal ook onder andere de huurwaarborg verhoogd worden van 2 maanden naar 3 maanden huur, wordt er een automatische beëindiging van de huur bij overlijden van de huurder ingevoerd, de opzegvoorwaarden voor eigen gebruik door de verhuurder worden strenger  en zal de door de huurder verplicht af te sluiten verzekering uitgebreid worden.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons