Hier moet een huurwoning aan voldoen naar nieuws overzicht

28 Augustus 2018

De minimale eisen waaraan een woning moet voldoen, zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode, de grondwet voor het Vlaamse woonbeleid.
Voldoet de woning niet aan de normen, dag mag ze niet verhuurd worden.
Wonen Vlaanderen en de gemeenten voeren controles uit.

Minimale kwaliteitseisen

Naast de aanwezigheid van verwarming, sanitair warm water, keuken, badkamer met bad of douche en gootsteen moet een woning nog aan normen voldoen:

·       Stabiliteit

o   Een stevig dak zonder doorbuigingen

o   Geen scheuren in de muren

o   Gelijkliggende en ononderbroken vloeren, zonder barsten

 

·       Veilige installaties

o   Trappen zonder obstructies

o   Stevige en hoge borstwering (balustrade) bij lage ramen op verdiepingen

o   Vrije toegankelijkheid

o   Veiligheid van de gas-, elektriciteits- en verwarmingsinstallatie

o   Verplichte rookmelders: één op elke verdieping

 

·       Een gezonde woning

o   Verluchting en verlichting (natuurlijk daglicht)

o   Drinkbaar water

o   Geen vochtproblemen

 

·       Een minimaal energiezuinige woning

o   Geïsoleerd, met verplichte dakisolatie met een minimumnorm van 0,75m² K/W

o   Dubbel glas, verplicht vanaf 2020

o   Verplicht energieprestatiecertificaat zonder verplicht na te streven score.

 

·       Conformiteitsattest

Twijfel je eraan of de woning niet aan de normen voldoet, dan kan je bij de verhuurder een conformiteitsattest opvragen.
De gemeente levert deze verklaring na controle door een woningcontroleur af aan de verhuurder, maar alleen als die de kwaliteitsnormen behaalt.
De verhuurder is niet verplicht om het document aan te vragen en voor te leggen, behalve als de woning eerder ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.
Wanneer een verhuurder een attest verkregen heeft, betekent dit wel een tegemoetkoming naar de huurder toe.

Wat als er gebreken zijn en blijven?

Wanneer je merkt dat er een gebrek is waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent, trek je best aan de alarmbel.

Wat doe je dan?

o   Ga eerst na wie de werken moet betalen: bv bepaalde herstelwerken zoals glasbreuk of kapotte tegels zijn voor de rekening van de huurder.

o   Verwittig de verhuurder van de gebreken.

·       Vraag toestemming om de werken uit te voeren indien nodig

·       Vraag de verhuurder om de herstellingen te laten uitvoeren

o   Als hij niet reageert en geen stappen onderneemt voor de gebreken waar hij verantwoordelijk is, raadpleeg je de gemeente. De betrokken dienst vraagt om een woningonderzoek. De verslaggever maakt een technisch verslag op. In specifieke gevallen kan het anders lopen:

·       In geval van schimmel: doe melding bij de gemeentelijke huisvestingsambtenaar of een gezondheidswerker. Zij vragen op hun beurt advies bij het Lokaal          Gezondheidsoverleg

·       Is er gevaar voor stabiliteit, neem dan best contact met de wijkagent

·       Bij niet te bestrijden ongedierte neem je contact met de welzijnsdienst van de gemeente of met de wijkagent

·       In geval van twijfel over het EPC, neem contact met het Vlaams Energieagentschap

 

Verslag

·       Technisch verslag

o   Wanneer de gemeente een aanvraag tot onderzoek binnenkrijgt, stelt ze een woningcontroleur aan om een technisch verslag op te maken.
Hij doorloopt de hele woning. Hij stelt alles visueel vast, eventueel ondersteund door meetapparatuur zoals een vochtmeter.

o   De aard en de omvang van de gebreken zijn bepalend voor de ernst ervan. Wanneer twee of meerdere categorieën zoals elektriciteit en stabiliteit slecht zouden scoren, kan een woning mogelijk als niet-conform beschreven worden, en zo dus ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.

Besluit

Wanneer een woning aan alle kwaliteitsnormen voldoet, vormt het geen probleem om een huurder tevreden te houden. Een goede huisbaas met een degelijke woning leidt tot een goede huisvader. Dat zou toch alleszins zo horen.

 

Bron: Wonen Vlaanderen

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons