Evolutie vastgoedprijzen in Vlaanderen update juli 2018 naar nieuws overzicht

23 Juli 2018

De prijzen van huizen zitten in een duidelijke opwaartse trend. Een huis kostte in België in het tweede kwartaal voor het eerst gemiddeld meer dan 250.000 euro. Zowel voor de eerste zes maanden van dit jaar als in het tweede kwartaal werden historische recordprijzen genoteerd, voor België als geheel en ook voor elk van de drie gewesten.

De prijsstijging van 4,1 procent in de eerste zes maanden van dit jaar is, in vergelijking met dezelfde periode een jaar voordien, beduidend meer dan de inflatie in die periode (1,67 procent).

Huizen

‘Huizen waren in het voorbije jaar niet alleen waardevast, ze leverden opnieuw een meerwaarde op’, stelt notaris Bart Van Opstal vast. In de periode 2013-2018 steeg de prijs van een huis in ons land met 11,2 procent. Dat is amper meer dan de inflatie in die periode (9,74 procent).

 Appartementen

In de eerste zes maanden was er een stijging van de prijzen van appartementen met 3 procent voor België. De prijsstijgingen zijn wel minder algemeen en minder uitgesproken dan bij de huizen.

 Voor het eerste halfjaar zijn er enkel nieuwe recordprijzen in Brussel (237.065 euro, +3 procent) en in Vlaanderen (223.807 euro, + 3 procent). Op kwartaalbasis noteerden dan weer enkel België (219.137 euro, +2 procent) en Wallonië (174.619 euro, +3 procent) een nieuw record.

 Bestaande appartementen voelen de impact van de vele nieuwbouwappartementen. Vorig jaar werden bouwvergunningen afgeleverd voor 50.143 nieuwe woongelegenheden. Het ging voor 62 procent om appartementen - drie decennia geleden was dat nog maar een derde.

De prijsstijgingen van appartementen in de periode 2013-2018 met 9 procent waren net voldoende om de inflatie bij te houden.

 Bouwgronden

Ook de prijs voor bouwgrond per vierkante meter bleef stijgen. In de eerste zes maanden werd in België gemiddeld 199,8 euro betaald (+3 procent). In Vlaanderen was er een toename met 3 procent tot 261,3 euro per vierkante meter, alweer een record.

 Vanwege de hoge prijzen per vierkante meter en de kleinere kavels die vaak stedenbouwkundig worden opgelegd, daalt de gemiddelde oppervlakte van een perceel. Maar ook de prijs van een bouwgrond zit in het eerste halfjaar op een recordniveau met 135.016 euro voor België en 164.761 euro voor Vlaanderen.

De Tijd 19-7-2018

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons